MR Group har flyttet til nye kontorer

MR Group opplever stor interesse og aktivitetsnivået er høyt. Vi trengte mer plass og er derfor nå flyttet til ny adresse i Bogstadveien. Vi tar imot kunder og samarbeidspartnere i Bogstadveien 41, 2. etasje. Velkommen!