Old Irish Pub

MR Group har inngått avtale med Old Irish Pub fra Danmark om etablering av puber i hele Norge. Old Irish Pub driver i Danmark 26 autentiske irske puber. Flere kvelder i uken, spilles det det irsk folkemusikk «live» i lokalene. Old Irish Pub skal være det voksne publikums foretrukne utested. Vi søker egnet lokaler lokaler i sentrale strøk i de 10 største byer i Norge.