Wash World åpner i Østfold, våren 2020

Norges første Wash Word er nå signert, og klar, og åpner i Østfold våren 2020.

Wash World er en av Danmarks største bilvaskekjeder, med ca. 90 vaskehaller i Danmark. Wash World tilbyr en fast lav pris og en unik abonnementsløsning, hvor kunden betaler et fast lavt beløp per måned og heretter kan vaske fritt. Med årene har Wash World utviklet markedets mest innovative elektroniske og tekniske løsninger, som sikrer kunden forutsigbarhet og effektive vaskeopplevelser. Det er også tenkt på miljøet. Alle kjemiproduktene som anvendes under vask er biologisk nedbrytelige og komplisert rense- og gjenvinningsanlegg sikrer mindre vannforbruk.

MR Group søker tomter til etablering av Wash World på hele Sør- og Østlandet. Arealbehov 600-1000 m2.