Wash World kommer til Norge

En av Danmarks største bilvaskekjeder etablerer seg i Norge. Etter grundig forarbeide har Wash World signert to lokasjoner på Østlandet. Wash World håper å kunne åpne disse i 4. kvartal 2019.

Wash World har i Danmark ca. 90 vaskehaller. Wash World tilbyr en fast lav pris og en unik abonnementsløsning, hvor kunden betaler et fast lavt beløp per måned og heretter kan vaske fritt. Med årene har Wash World utviklet markedets mest innovative elektroniske og tekniske løsninger, som sikrer kunden forutsigbarhet og effektive vaskeopplevelser. Det er også tenkt på miljøet. Alle kjemiproduktene som anvendes under vask er biologisk nedbrytelige og komplisert rense- og gjenvinningsanlegg sikrer mindre vannforbruk.
MR Group søker tomter til etablering av Wash World på hele Østlandet. Arealbehov 600-1000 m2.